014-р сар2020

17 12-р сар
Written by 

Хадгаламжийн даатгал санхүүгийн системийг бэхжүүлэх үү?

 

Хадгаламжийн даатгалтай холбоотой төрж буй зарим бодол, саналаа товч тэмдэглэл маягаар буулгалаа. Энэ бичвэр тухайлсан судалгааны ажил, эсвэл тогтолцоог тэр чигээр нь шүүж, асуудлыг томоор авч, базаж дүгнэх зорилготой тулхтай ажил, нийтлэл биш гэдгийг ойлгохыг хүсье. Хуулийн заалт, тогтолцооны бүтэцтэй холбоотой зүйлс руу хутгалдсангүй, ерөнхий бөгөөд товч бодлоо бичив. Ажиглахад, хадгаламжийн даатгалын тогтолцооны талаар олон жил ярьж буй боловч мэргжилтнүүд, хууль тогтоогчид, санхүү банкныхан, улс төрчид болон бусад нийгмийн оролцогчид хадгаламжийн даатгалын талаар мэдээлэл муутай, буруу зөв хүлээлт, төсөөлөлтэй байгаа нь мэдэгдэж байна. Энэ асуудлаар зөвхөн хуулийн төсөл боловсруулахад оролцсон мэргэжилтнүүд, хуульчдаас гадна бусад олонлогууд нээлттэй ярилцаж, хэлэлцэх нь тогтолцоог амжилттай хэрэгжүүлэхэд тустай байх болно.

Дэлхий дээр 100 гаруй улс аль хэдийн иргэдийн хадгаламжаа даатгадаг бөгөөд ийм даатгалын тогтолцоотой болохоор 30 гаруй орон ид ажиллаж байгаа ажээ.

Эндээс үзэхэд, дэлхийн улсууд, тэр дундаа хөгжиж буй, санхүүгийн систем нь бүрэн цэгцэрч хөгжсөн эсэхээс үл хамааран олонхи нь хадгаламжийн даатгалын тогтолцоонд аль хэдийн шилжсэн, эсвэл нэвтрүүлэхээр зорьж буй нь нэгэнт тодорхой болж байна. Энэ бол бодитой өрнөж буй хандлага юм. Гэхдээ улс орнууд энэ тогтолцоог шуурхайлан нэвтрүүлж буй үндсэн шалтгаан юу? Хадгаламжийн даатгалын тогтолцоо үнэхээр санхүүгийн системийн тогтвортой байдалд бодитой хувь нэмэр болж, хөгжлийг түргэтгэдэг үү? Энэ тогтолцоо үнэхээр шаардлагатай зүйл үү, эсвэл дэлхий нийтийн моод, жишиг үү? Эдийн засгийн хөшүүрэг, хэрэгсэл үү, эсвэл зүгээр улс төрийн тоглоомын зэмсэг, хамгаалалт уу?

Аливаа даатгалын тогтолцоо нь эрсдэлийг бууруулах, эрсдэл хүлээгчдэд хуваан үүрүүлэх, нийтийн буюу системийн хоосрол, хямралыг хохирол багатай даван туулахад зориулалттай байдаг. Хадгаламжийн даатгалын тогтолцооны үүрэг ч мөн адил, иргэдийн хадгаламжийг банк дампуурах эрсдэлээс хамгаалах, нэг банкны хямрал нөгөөд халдахгүй байхаас хамгаалах үндсэн зорилготой. Гэхдээ энд нэг том зарчмын ялгаа байгаа нь даатгалын хураамж, эрсдэлийг хамгаалуулж буй хадгаламж эзэмшигчид биш, харин мөнгийг хадгалж буй банкууд хуваан үүрч, дээр нь төр эрсдэлийг нь давхар даатгаж байгаад юм.

Ямар ч байсан Монгол Улс хадгаламжийн даатгалын тогтолцоотой болохоор бараг 10-аад жил судалж, ярилцаж, зангасны эцэст хуулийн төслийг батлахаар УИХ одоо ид хэлэлцэж байна. Энэ хуулийн төсөлд зааснаар нийт хадгаламж эзэмшигч иргэдийн хадгаламжийг албан даатгалд хамруулж, даатгалын шимтгэлийг банкууд тусгай санд төвлөрүүлэх юм. Гэхдээ банк дампуурч асуудал үүслээ гэхэд 20 сая хүртэлх төгрөгийн хохирлыг л нөхөн олгоно. Монгол улс шиг хүн амын орлогын ялгаа нэмэгдэж байгаа, хадгаламжийн төвлөрөл ихтэй газар 20 сая хүртэл төгрөг гэдэг нь нийт хадгаламж эзэмшигчдийн бараг 99 хувь болж таарч байгаа юм.

2008 оны хямралын үед баталсан бүх хадгаламжид төр баталгаа гаргах тогтолцоо нь хамрах хүрээ, хямралын эсрэг үйлчлэх нөлөөний хувьд хамгийн сайн гэж болохоор. Гэвч энэ арга бол зөвхөн онцгой нөхцөлд л түр хэрэглэх зүйл бөгөөд үнэхээр хямрал болсон тохиолдолд төр 100 хувь хариуцах учир улсын төсөвт ачаалал үүсгэх эрсдэлтэйгээс гадна арилжааны банкуудад ч илүү өртөг зардалтай тусахаар байгаа юм. Иймээс, одоо нэвтрүүлж буй даатгалын тогтолцоо харьцангуй бага шимтгэлээр хадгаламж эзэмшигчдийн ихэнхийг даатгаж, хамгийн гол нь эрсдэлийг төр бүтэн даах биш банкуудад хуваан үүрүүлснээр хямралыг төрөөс хамааралгүйгээр банкны систем өөрөө даван туулах санхүүгийн дотоод чадавхийг нэмэгдүүлнэ.

Тодотгоход, хадгаламжийн даатгалын тогтолцоо нэвтэрснээр төр засаг, арилжааны банкууд, хадгаламж эзэмшигчдийн дунд бүрхэг байдалтай байгаа үүрэг хариуцлага тодорхой болж, эрсдэлээ хэрхэн хуваах нь ил болж байна. Үүнээс хойш хямрал болж банк дампуурсан тохиолдолд буруу зөв үндэслэлээр жагсаж, төрөөс дураар мөнгө, хариуцлага нэхдэг болхи тогтолцоог халах нь энэ шинэ хуулийн хамгийн ололттой, дэвшилттэй зорилт болно.

Гэвч, нөгөө талаас нь бодож үзвэл, хадгаламжийн даатгалын хуулийг баталж, тогтолцоог нэвтрүүлснээр Монголын санхүүгийн системд ямар нөлөө үзүүлж болох талаар дараах хэдэн тээнэгэлзэл байна.

Хадгаламжийн даатгал банкны хямралаас хамгаалж чадах эсэх .Хадгаламж эзэмшигчдийн 99 хувь даатгалд хамрагдахаар байгаа боловч хадгаламж эзэмшигчдийн 1 хүрэхгүй хувь хадгаламжийн дийлэнхийг эзэмшиж байна. Тэдний хөрөнгө банкны эх үүсвэрт чухал нөлөөтэй хэвээр хэрнээ дийлэнхи нь даатгалд хамрагдахгүй юм. Иймд, хямралт нөхцөл үүслээ гэхэд банкны системийн эх үүсвэрийн тогтвортой байдалд даатгалын хууль жинтэй эерэг нөлөө үзүүлж, банкны хямралаас хамгаалж чадахгүй гэсэн үг. Тэгэхээр, хадгаламжийн даатгалын тогтолцоо нь санхүүгийн системийг гэхээсээ илүү хадгаламж эзэмшигчдийг, тэр дундаа онцгойлвол жижиг хадгаламж эзэмшигчдийг л хамгаалах зорилготой юм. Яахав, даатгал нэг банкны хямрал нөгөөд халдварлахаас сэргийлнэ гэсэн үндсэн нэг зорилготой боловч цөөн хэдэн банкинд хадгаламж төвлөрсөн, хүн ам нэг газар бөөгнөсөн, харьцангуй жижиг зах зээлийн хувьд энэ “өрсөн даалуу”-ны нөлөөний аюул харьцангуй бага билээ.

Хадгаламжийн даатгал зах зээлийн эрсдэлийн мэдрэмжийг үгүй хийнэ. Хадгаламж эзэмшигчдийн 99 хувьд хаана мөнгөө хадгалуулах, банк сайн муу байх нь огтхон ч сонин биш болох нь. Ард иргэдийн амгалан тайван байдлыг хангасан сайхан тогтолцоо мэт боловч энэ маш осолтой нөхцөл юм. Ялангуяа зах зээлийн ямар ч суурь хөгжилгүй, төвлөрсөн төлөвлөгөөт сэтгэхүй бат суусан манайх шиг нийгэмд энэ санаснаас ч илүү хортой байж болно.

Зах зээлийн үндсэн зарчим бол эрсдэлээ мэдэрч бие даан шийдвэр гаргах юм. Хялбар илэрхийлбэл, ашгийн төлөө улангассан хүслийг эрсдэл гэдэг зүйл хязгаарлаж, эрүүл шийдвэр гаргуулдаг. Тэгэхээр эрсдэл, айдас, болгоомжлол үгүй болвол иргэд хадгаламжаа аль өндөр хүү амласан, эсвэл аль гоё сурталчилгаатай, аль гэрийн ойр банкийг сонгож эхлэнэ гэсэн үг. Ийм хандлага, үзэгдэл санхүүгийн салбарыг бэхжүүлэхэд нэмэр болох уу, нэрмээс болох уу?

Нөгөө талаас бодоход, сүүлийн үед түгээмэл болоод буй бүхий л зүйлийг төрөөс нэхэж, жагсаж байгаад ч хамаагүй салгадаг, хувийн, бие даасан, хариуцлага сул сэтгэхүйг өөрчлөх биш бүр өөгшүүлэх нь нийгмийн хөгжилд зөв зүйл эсэх нь эргэлзээтэй.

Хадгаламжийн даатгал банкуудын хөгжилд түлхэц болох уу, түгжээ болох уу? Хадгаламжийн даатгалын тогтолцоо нь менежмент муу банк ба менежмент сайн банкны ялгааг үгүйсгэж байгаа нь салбарын хөгжилд хүсээд байх зүйл огт биш юм. Ингэснээр банкууд эрсдэлээ удирдах сонирхол, хөшүүргийг саармагжуулж, унтаа байдалд оруулж болох тул эргээд нийт салбарын эрсдэл даах чадварыг нийтээр нь аажим бууруулдаг байна. Яг ийм үндэслэл, болгоомжлолоор зарим улс, тухайлбал Шинэ Зеланд, Австрали улсууд хадгаламжийн даатгалын тогтолцоог нэвтрүүлээгүй харзнаж байгаа ажээ.

Мөн зарим судалгаагаар хадгаламжийн даатгалын тогтолцоо нь санхүүгийн системийг хямралаас сэргийлэх биш, харин бүр эсрэгээр хямралыг даллан дууддаг гэсэн дүгнэлт гарсан байна. Эндээс үзэхэд, хадгаламжийн даатгалын тогтолцоо гэдэг зүйл ямар ч эргэлзээ, тээнэгэлзэлгүйгээр хуулж авч хэрэглэх зүйл биш. Хадгаламжийн даатгалын хуулийг шуурхай батлан, тогтолцоог нэвтрүүлснээр санхүүгийн системийн хөгжил нэг шатаар ахиж, хөгжиж байна гэж бардамнахаар юм бүр биш гэдгийг анхаарах хэрэгтэй.

Нийгмийн эрсдэлийг бизнесийнхэнд үүрүүлэх цаг мөн үү? Хадгаламжийн даатгалын тогтолцоог нэвтрүүлснээр хямралаас үүсэх хохирлыг төр засаг 100 хувь даалгүйгээр, хувийн хэвшил, банкуудад хувааж үүрүүлж буй хэрэг билээ. Ингэснээр мэдээж улсын төсвийн ачаалал буурч, хямралыг даван туулахад гарах үл ойлголцол, хүлээлтийн зөрүүг багасгаж, хүндрэлийг багасгах болно. Гэхдээ ингэж төр засаг яаран өөрийн ачаагаа бүрэн бэхжээгүй, тэртэй тэргүй эрсдэлт орчинд үйл ажиллагаа явуулж буй хувийн хэвшил, бизнес, банкуудад үүрүүлэх нь цагаа олсон шийдэл эсэх нь эргэлзээтэй. Бизнесийн бүтээгдэхүүний шууд өртгийг нэмж, шударга өрсөлдөөнийг хумиж, нөгөө улигт асуудал болох зээлийн хүүг буруулахад бас нэгэн дарамт болох биш бишүү гэсэн эргэлзээ байна.

Хадгаламжийн даатгал бол бэлэн мөнгө тараахтай логикийн хувьд ойролцоо, яг бас биш ч бас л нэг төрлийн нийгмийн халамжийн хэлбэр юм. Иймд, чөлөөт нийгэмд иргэд, байгууллага бүгд ижил үүрээд явж байх ёстой эрсдэлийг бизнесийн байгууллагуудад тэгшитгэж хуваарилаад, нэмээд үүрүүлэх нь зөв эсэх нь асуулт юм.

Ямартаа ч Монгол Улс банкин дах хадгаламжаа даатгадаг тогтолцоог нэвтрүүлэх нь тодорхой бөгөөд дээр дурдсан байж болох сөрөг талыг давуу талууд нь даван гарах байх гэж найдаж байна. Одоо анхаарах нэг зүйл бол энэ хуулийн зарим бүрхэг заалтыг тодруулж, хэрэгжүүлэх талуудад маргаангүй, хялбар байхаар няхуур батлах, мөн мэдээлэл, сурталчилгааг сайн хийх нь маш чухал юм. Зарим орны туршлагаас үзвэл хадгаламжийн хязгаарлагдмал даатгалын тогтолцоотой хэдий ч яг хямралт нөхцөл нүүрлэсэн үед даатгасан даатгаагүй бүгдийг нөхөн олгохоос аргагүй байдал үүсэх, эсвэл яаралтай даатгах хэмжээг нэмэгдүүлэх, бүр 100 хувь даатгахаар хуульд өөрслөлт оруулах гэх мэт нөхцөл үүсч байжээ. Ийм нөхцөлд орчихгүйн тулд иргэдэд даатгалын мөн чанар, хамрах хүрээг зөв ойлгуулж, хүлээх эрсдэл, хариуцлагыг анхнаас нь ухааруулах нь чухал юм.

Б.Найдалаа

2012-12-14

 

Эх сурвалжийг дурьдан өөр газар байрлуулж, түгээхэд нээлттэй болно.

18 comments

 • Comment Link %30 %187 %2017 BobbyEmore

  Garage beneath stephen curry shoes second dribbling is toward the first turn on the left side in the body without any slowdown, their footsteps choiceness and quick, soon arrived at the position you want to go. Unlike most pitcher like the midst of gravity down, then struggled to jump to finish, the garage action additional concise. Don't waste any time and effort, just jump off the bottom, slightly triggered his capturing action instantly. "He is not only the most pure great scorer, he even gave shot two words to create the definition, the total shooting art played any revolutionary role. "The bobcats head scout work Adam : Mr Libby said Treasury.


  Counter frames in 6 moments and 31 seconds, garage from his chest slightly next point position held up the ball, the index finger and middle finger instinct to get gaps in the rubberized ball center. His wrist gently lifted back, eventually left his palm the ball, but still control among his fingers. His right arm into all of the joints is close in order to 90 degree Angle, on the shoulder to the elbow, from the elbow towards the wrist, from wrist to consider, as if a diner waiter in carrying some sort of tray.


  Glen Davis clippers, 289 - pound in-front, curry shoes need to speed up their action within the Treasury, since the childhood to lay an excellent foundation for complete to garage in a state, the right arm and shooting can continue perfect posture and durability. And in addition to perfect hand movements, garage has a precise shot needed another factor: enough deep lean muscle memory. Shooting touch is not a proper adjective, anybody player, able to throw an excellent shooting there is but one secret to all - every single day, year after year train, until a set associated with complex dynamic chain implanted into muscle tissue. Garage never resist including monks meditate boring train, it also helped any time he graduated from high school, eventually grow into a different leading little-known Davidson school NCAA elite last seven.


  "Game changing, there is no time to kevin durant shoes you think about your own shooting action is correct, " curry explained, "you can only make use of their daily at it ground building muscle storage, hit and believe that people can. We're so a lot of practice in training, in order to the game, you can make use of instinct to react. But if it is not correctly, the game will experience very strange. ".

  Tag: kyrie irving shoes kyrie shoes nike air max 97 nike huarache adidas iniki adidas alphabounce hyperdunk 2017 Air Jordan 1 Retro adidas nmd r1 primeknit canada goose adidas ultra boost 4 kyrie shoes 3 asics shoes nike sock racer adidas tubular nike free kyrie irving basketball shoes puma fenty

 • Comment Link %30 %180 %2017 BobbyEmore

  Half-court done,stephen curry shoes the garage 12 items and 4 rebounds 6 aids, Owen 17 rebounds, 2 assists 1 contains the upper hand slightly. But as knight defeat within the second half, even his / her one-on-one hit his details. In this series, OuWenBen should have certain advantages in counterpoint, such as finals last year, as the season of Christmas battles, with their strong particular fortunes turned.


  But today the warriors on the changes, let knights staggered, also let like one-on-one hit Owen curry shoes to find the rhythm. Actually, today usually was clay - Thompson Lord Owen, although Owen hit a dead when in front of him, but clay height reach or to some extent, limits the Owen's episode. In only a few times industry by storm single singled out within his Arsenal, although Owen possesses good performance, but also it's hard an extra chance for a knight.


  Entire play, scored 28 points 6 rebounds and 10 assists inside Treasury, 6 of 11 three-point kevin durant shoes photos. 24 points and 3 rebounds, two assists, Owen has scored 17 points in the first half, he scored seven points from the second half. Facing the big four of the mighty, and only Erina Owen in one-on-one gain garage have chances, but today's garage to accomplish better.

  Tag: kyrie irving shoes kd 10 ben simmons jersey new balance shoes adidas nmd human race adidas crazy explosive lebron 15 adidas tennis hu pharrell kyrie 3 kyrie 4 kobe shoes kyrie 4 curry 4 nike kyrie 3 kobe 10 air max 90 canada goose nike pg 2 nike sock racer

 • Comment Link %30 %173 %2017 BobbyEmore

  "I got employed to my evaluation, " curry were recalled,kd shoes "people said I seemed to be too short, don't perform college basketball, then for the same reason that I cannot play in the NBA. People don't even think I can play protect, then said I am not just a pure point guard, until October of not too long ago, I also found that the general manager of funny if you ask me as the league third good shooting guard. I have not yet fully participate in their full potential, and so i set a higher standard to himself, committed to continuously improve for being more outstanding. "


  "We've never met you aren't curry shoes him so great shooting in all directions, " warriors coach level Jackson said, "and spin, stop and go empty-handed, find hand, step back, knee, in the face regarding two double forced to help......, any thought of filming mode, you can see he or she is astonishingly. We have by no means seen anyone can accomplish this level, his Steve Nash (microblogging) played a top level, the two-time MVP honor, shooting is incredible, but it is usually a level. And their other like reggie cooper, Chris mullin, such since dell and I enjoyed together - Ellis, dell -- Arsenal, they are many fantastic striker, but many people didn't garage so detailed, this guy is simply no limit. "


  Timer and also dance, 6 minutes stephen curry shoes and also 30 seconds, Davis is doing everything we can to nearby the garage, but still past due step. Garage again to complete a beautiful jumper - it isn't strictly jumper, his toe will be outside the ground, under the condition in the body is still soaring, use forefinger and middle finger touch to try and do the hand. Treasury physique slightly back. This not only makes his moves difficult to block, as well as between the ball and floor for an additional 10 degrees Position. NBA players to time period takes 0. 6 seconds usually, the garage from arranging action to dial the actual ball moves, it just takes 0. 4 just a few seconds. Fast to make up to the deficiency of the storage area height, the ball well prevent the opponent blocking fly toward the basket in the act, the look of garage is usually along with them. His arm still moves in the event the posture, and of the teammates has begun to pose three gestures...

  Tag: kyrie irving shoes hyperdunk 2016 vans sk8 hi curry shoes kd shoes yeezy boost 350 v2 puma fenty kyrie 4 nike zoom vaporfly elite stephen curry shoes kyrie 2 curry 3 nike air presto adidas ultra boost 4 kobe 10 paul george shoes asics gel kayano 23 nike pg 2 ultra boost 3.0

 • Comment Link %23 %939 %2017 Darrelltuple

  acheter clomid en ligne pas cher
  qui a deja acheter clomid en ligne

 • Comment Link %22 %998 %2017 Danielreela

  cialis generika online kaufen deutschland
  cialis generika aus deutschland rezeptfrei

 • Comment Link %22 %985 %2017 Donaldshups

  cialis gГјnstig kaufen
  cialis gГјnstig kaufen paypal

 • Comment Link %16 %807 %2017 JasonHep

  Preliminary african american Friday transaction the desired info is in

  their verdict to this point: our throngs obtained far better and the stormed in the future from fingers chock-full of different goodies, merely patrons had sole modestly extra this one year.

  on clients gathering in place economical objects, Total solution sales took on a small 0.3% earlier mentioned last year in order to $10.7 billion, and also potential client website vistors expanded 2.2%, to be able to ShopperTrak, the info bargains in addition to customer web page views with much more than 70,000 supplies and as well as department stores.

  who comparable annual solution sales trend of schokofarbene Friday outlets as became aware of in 2009.

  showroom perhaps has cannibalized plenty of charcoal Friday product sales that by prodding purchasers with doorbuster most notably good buys weeks regarding, shown ShopperTrak director account Martin.

  strongly, into the first two weeks to do with don't forget national, sales used to be rise 6.1% as 6.2%, based on ShopperTrak.

  "dealers got been ach aware about getting visitors or traffic at the outset of chnlove review the fall of, within complex. but reading some would likely have thinned african american Friday having to spend very, Martin expressed in a statement.

  throughout a local time frame, dealing chnlove scam increased 1.7% on the inside Northeast, pursued by a 0.4% rise in the area and in the western world. profit turned down 0.3% in their to the.

  a separate article encountered which experts state customers decided to buy a good deal equipment. could be purchase obtained been 4% above yr after, in order to a feedback on clients written by online survey provider NPD circle.

  "to understand regarding 4% regarding the year up to now informs us two top situations, believed Marshal Cohen, prime sale analyst around NPD. "One, people that went to surf, gotten. Two, this merchants do you know a better job to tempting customers around immense packages and in addition useful fiscal savings,

  the survey perhaps demonstrated that 33% of shoppers gotten details for their own reasons.

  "truly individual key warning sign using confidence quantity of participants exposure they made purchases, " shown Cohen. "this advice tells us when rrndividuals are buying for their own end however to puts takes place for extension vacation,

  most of the NPD research turned out handled using the web on Friday as tuesday polled 1,768 organic.

  through 138 milliat individuals were envisioned having looked brown Friday, higher 3% based in yr after, as per the National service Federation.

  acquiring way more using the net: Online sales leaped 16% on black Friday much more than yr after along with typically property value a broadband obtain took on returning to $190.80, upwards at the hands of $170.19 yr after, in order to site business results strict Coremetrics.

  Coremetrics data indicated that fashion stockists watched a 17.6% development of dark Friday deals around yr after knowning that 5.6% attached to buyers drenched onto a outlet website pages which includes a cell program.

  Coremetrics collects information directly via internet sites of more than 500 outlets, including Bloomingdale Macy and thus Petco.

  to make certain, currently there stacks of tourist purchases deferred. whole chnlove scam family vacation commissions are perhaps anticipate to extend 2.3% such a year, according to the NRF. that might be progress using yr after anemic 0.4% excursion offers profit in conjunction with a gloomy 3.9% bargains refuse in 2008.

  more popular Stories StoriesMore,

  DPS investigates airport terminal burn at toll 49DPS investigates 49Updated: friday, will probably 8 2016 8:39 pm hours EDT2016 05 09 00:39:43 GMT

  Troopers looking into deadly stop working via toll 49.

  TYLER (KYTX) generally nevada team regarding widely available safety factors are investigating a collision associated with murdered body on cost 49. occurred saturday afternoon involving one distance southern area to do with route 64 western side in brenard region. The highway delivers re unwrapped along with also the stage is see-through. CBS19 is often implementing event more details.

  TYLER (KYTX) any arizona area relating to general safety is investigating a crash because killed a person on toll 49. occurred wednesday early morning for one kilometer southerly coming from all road 64 to the west in henderson local. chnlove scam The roadway gets re started out as well as also world you can see. CBS19 might be practicing meeting additional information.

 • Comment Link %05 %353 %2016 HTFY

  Steelers vs Ravens
  Cowboys vs Browns
  Jaguars vs Chiefs
  Jets vs Dolphins
  Lions vs Vikings
  Eagles vs Giants

 • Comment Link %01 %635 %2016 Francesco Sinibaldi

  With a martin...

  A reddish
  melody is the
  first romance
  that appears
  on your eyes,
  and there, in
  the sunshine,
  a delicate candle
  revives on
  a rose.

  Francesco Sinibaldi

 • Comment Link %14 %442 %2016 cosmeticuscu

  cheap mac makeup wholesale websites for discounts cheap makeup ukdeals on mac cosmetics, mac makeup courses uk mac cosmetic website.

Leave a comment

Цахим Өртөө Сүлжээнд элсэх

 • Өртөөний сүлжээнд элсэх

tsahim_urtuuХэрэв та Монгол Туургатны Цахим Өртөө Сүлжээнд элсэхийг хүсвэл: http://groups.google.com/group/tsahim-urtuu-suljee хаягаар зочилж маш хялбархан бүртгүүлж болно. Та Гүүгл суурьт энэхүү сүлжээнд имэйлээ бүртгүүлснээр манай сүлжээний гишүүн болно.

 

Image Temp

Энэ хуудас нь Цахим Өртөө сүлжээний нийт гишүүдийн хамтын бүтээл байх бөгөөд ажил хэргийн санал болгоныг вэбийн хамтлаг тухай бүр нь тусган энэ хуудсанд оруулж байх болно. Хамтран ажиллаж буй, ажиллахаар зэхэж буй таньд баярлалаа.

Newsletter