067-р сар2020

Ñàíàëàà õýëöãýýãýýðýé!!!!!!!!!!!!!

Òà õýðõýí øèéäýõ áàéñàí áý? Õýðýâ Òàíàé äàðãà ÷èíü òàíä èòãýäýã, òàíòàé õàìòðàí èõ àæèë õèéõýýð òºëºâëºñºí áàéãàà. Òàíä ÷ ãýñýí áàéãóóëëàãàäàà õèéõ ìàø èõ àæèë áàéãàà. ªºðººð õýëáýë òàíàé çàõèðàë ÷èíü òàíä èõ èòãýë õ¿ëýýëãýýä èõ ç¿éëèéã õ¿ëýýæ áàéãàà.Ãýòýë òà àæëààñàà ãàðàõààð øèéäñýí áàéãàà áºãººä ýíý íü òàíä ìàø ÷óõàë, òà àëü áîëîõ õóðäàí ë ãàðàõ õýðýãòýé áàéãàà. Ãýõäýý òà ÿã þó ãýæ, ÿìàð øàëòãààí õýëæ ãàðàõàà ìýäýõã¿é áàéãàà. Òà ýíýõ¿¿ áàéäëàà óäèðäëàãàäàà õýðõýí îéëãóóëàõ áàéñàí áý? Ìàãàäã¿é òàíûã çàõèðàë ÷èíü ãàðãàõã¿é ãýíý áàéõ, ÿàãààä ãàðàõ ãýýä áàéãààí ãýõ ìýò ìàø èõýýð øàëãààæ àñóóíà áàéõ. Õàðèí òà ýíý á¿õíèéõ íü õàðèóä çààâàë àæëààñàà ãàðàõ øàëòãààíûã îëîõ õýðýãòýé áàéãàà áîë òà þó ãýæ õýëýõ áàéñàí áý?

Цахим Өртөө Сүлжээнд элсэх

  • Өртөөний сүлжээнд элсэх

tsahim_urtuuХэрэв та Монгол Туургатны Цахим Өртөө Сүлжээнд элсэхийг хүсвэл: http://groups.google.com/group/tsahim-urtuu-suljee хаягаар зочилж маш хялбархан бүртгүүлж болно. Та Гүүгл суурьт энэхүү сүлжээнд имэйлээ бүртгүүлснээр манай сүлжээний гишүүн болно.

 

Image Temp

Энэ хуудас нь Цахим Өртөө сүлжээний нийт гишүүдийн хамтын бүтээл байх бөгөөд ажил хэргийн санал болгоныг вэбийн хамтлаг тухай бүр нь тусган энэ хуудсанд оруулж байх болно. Хамтран ажиллаж буй, ажиллахаар зэхэж буй таньд баярлалаа.

Newsletter