067-р сар2020

Бүлэг: Бусад

Water

http://origo.mn/water

 • Бичсэн tamga
 • Үзсэн: 3786

Бүлэг: Бусад

Niagara

dfg

fghfgh dfkjhg kdfhkgd hfgkgsd fsdjgf sdgjfgsdfsj fdgs fhsgdhfgs dfgsd fsjdgfd fsgdjfsgfshds sgdhf sjdg jsd d d  d ds sd qwer wesd  sdg  sdfg df gdf kgsd fsdjgf sdgjfgsdfsj fdgs fhsgdhfgs dfgsd fsjdgfd fsgdjfsgfshds sgdhf sjdg jsd d d  d ds sd qwer wesd  sdg  sdfg df gdfkgsd fsdjgf sdgjfgsdfsj fdgs fhsgdhfgs dfgsd fsjdgfd fsgdjfsgfshds sgdhf sjdg jsd d d  d ds sd qwer wesd  sdg  sdfg df gdfdfhg dhfgjkdhf kgsd fsdjgf sdgjfgsdfsj fdgs fhsgdhfgs dfgsd fsjdgfd fsgdjfsgfshds sgdhf sjdg jsd d d  d ds sd qwer wesd  sdg  sdfg df gdfkgsd fsdjgf sdgjfgsdfsj fdgs fhsgdhfgs dfgsd fsjdgfd fsgdjfsgfshds sgdhf sjdg jsd d d  d ds sd qwer wesd  sdg  sdfg df gdfkgsd fsdjgf sdgjfgsdfsj fdgs fhsgdhfgs dfgsd fsjdgfd fsgdjfsgfshds sgdhf sjdg jsd d d  d ds sd qwer wesd  sdg  sdfg df gdf

dfgjldfjgdlk fsdkgsd fsdjgf sdgjfgsdfsj fdgs fhsgdhfgs dfgsd fsjdgfd fsgdjfsgfshds sgdhf sjdg jsd d d  d ds sd qwer wesd  sdg  sdfg df gdfkgkgsd fsdjgf sdgjfgsdfsj fdgs fhsgdhfgs dfgsd fsjdgfd fsgdjfsgfshds sgdhf sjdg jsd d d  d ds sd qwer wesd  sdg  sdfg df gdfkgsd fsdjgf sdgjfgsdfsj fdgs fhsgdhfgs dfgsd fsjdgfd fsgdjfsgfshds sgdhf sjdg jsd d d  d ds sd qwer wesd  sdg  sdfg df gdfsd fsdjgf sdgjfgsdfsj fdgs fhsgdhfgs dfgsd fsjdgfd fsgdjfsgkgsd fsdjgf sdgjfgsdfsj fdgs fhsgdhfgs dfgsd fsjdgfd fsgdjfsgfshds sgdhf sjdg jsd d d  d ds sd qwer wesd  sdg  sdfg df gdffshds sgdhf sjdg jsd d d  d ds sd qwer wesd  sdg  sdfg df gdfkgsd fsdjgf sdgjfgsdfsj fdgs fhsgdhfgs dfgsd fsjdgfd fsgdjfsgfshds sgdhf sjdg jsd d d  d ds sd qwer wesd  sdg  sdfg df gdfkgsd fsdjgf sdgjfgsdfsj fdgs fhsgdhfgs dfgsd fsjdgfd fsgdjfsgfshds sgdhf sjdg jsd d d  d ds sd qwer wesd  sdg  sdfg df gdfkgsd fsdjgf sdgjfgsdfsj fdgs fhsgdhfgs dfgsd fsjdgfd fsgdjfsgfshds sgdhf sjdg jsd d d  d ds sd qwer wesd  sdg  sdfg df gdfkgsd fsdjgf sdgjfgsdfsj fdgs fhsgdhfgs dfgsd fsjdgfd fsgdjfsgfshds sgdhf sjdg jsd d d  d ds sd qwer wesd  sdg  sdfg df gdkgsd fsdjgf sdgjfgsdfsj fdgs fhsgdhfgs dfgsd fsjdgfd fsgdjfsgfshds sgdhf sjdg jsd d d  d ds sd qwer wesd  sdg  sdfg df gdfkgsd fsdjgf sdgjfgsdfsj fdgs fhsgdhfgs dfgsd fsjdgfd fsgdjfsgfshds sgdhf sjdg jsd d d  d ds sd qwer wesd  sdg  sdfg df gdfkgsd fsdjgf sdgjfgsdfsj fdgs fhsgdhfgs dfgsd fsjdgfd fsgdjfsgfshds sgdhf sjdg jsd d d  d ds sd qwer wesd  sdg  sdfg df gdffkgsd fsdjgf sdgjfgsdfsj fdgs fhsgdhfgs dfgsd fsjdgfd fsgdjfsgfshds sgdhf sjdg jsd d d  d ds sd qwer wesd  sdg  sdfg df gdfkgsd fsdjgf sdgjfgsdfsj fdgs fhsgdhfgs dfgsd fsjdgfd fsgdjfsgfshds sgdhf sjdg jsd d d  d ds sd qwer wesd  sdg  sdfg df gdf

 • Бичсэн tamga
 • Үзсэн: 3534

Бүлэг: Бусад

Цахим Өртөөний журам

1.1 Moнгол туургатны Цахим Өртөө сүлжээ (цаашид "сүлжээ" гэх) нь Moнголч түмнийг Цахим ертөнцөд нэгтгэн холбох мэдээлэл солилцооны хэрэгсэл байна.

1.2 Сүлжээ нь үйл ажиллагаагаа гишүүд болон гишүүдээр дамжуулан мэдээ, мэдээлэл хүлээн авагчдийн хүрээнд явуулна.

1.3 Сүлжээгээр түгээгдэх мэдээ мэдээлэл гэдэгт гишүүдийн тодорхой асуудалтай холбогдсон санал бодол, сэтгэгдэл, эрэгцүүлэл, шүүмж, амьдран суугаа газар оронд нь өрнөж буй үйл явдлын талаарх мэдээлэл гэх мэт сүлжээгээр түгээгдэх зүйлсийг бүхэлд нь хамааруулна.

1.4 Энэ и-мэйл хаягийг спамботоос хамгаалсан. Та үзэхийн тулд JavaScript идэвхжүүлэх хэрэгтэй. This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it хаяг (цаашид "сүлжээний хаяг" гэх) нь сүлжээний гишүүд мэдээ мэдээллээ солилцох хаяг байна.

1.5 http://www.tsahimurtuu.mn хаяг нь сүлжээний цахим хуудасны хаяг байна.

1.6 http://www.tsahimurtuu.mn/archiүe.php хаяг нь гишүүдийн сүлжээнд илгээх мэдээ мэдээлэл болгоныг хадгалан үлдээх архив байх болно. Энэхүү хаягийг сүлжээний болон cэтгүүлийн цахим хуудсуудад холбосон байна.

1.7 Монгол хэл нь Цахим Өртөө сүлжээний мэдээ мэдээллээ солилцох гол хэл байна.

2. Зорилго, Yйл ажиллагаа

2.1 Сүлжээний эрхэм зорилго нь даян дэлхийн Монголч түмнийг цахим ертөнцөд нэгтгэн холбож, тэдгээрийн мэдээ, мэдээлэлээ харилцан солилцох, биесээ харилцан хүндэтгэж, ойлголцох үндсэн дээр аливаад суралцан, тодорхой үйл хэргийг хамтран бүтээх боломж бололцоог нээх явдал мөн.

2.2 Сүлжээний үйл ажиллагаагаа тасралтгүй явуулах үндсэн арга зам нь сүлжээний хаягаар мэдээ мэдээлэлээ солилцох явдал байна.

2.3 Сүлжээ байнгын ажиллагаатай цахим хуудсаар өдөр тутмын үйл ажиллагаа болон сүлжээний бодлого чигээ Интернет хэрэглэгчдээр дамжуулан түмэн олонд хүргэж байна.

2.4 Сүлжээ нь идэвхитэн гишүүдийн хамтын бүтээл болсон "Цахим Улаач" нэртэй цахим сэтгүүлийг хамгийн цөөндөө 2 сард нэг удаа гаргаж байна. Сэтгүүлийн хаяг нь http://tsahimulaach.tsahimurtuu.mn.

2.5 Сүлжээнээс үүсэн гарсан дэд сүлжээ нь бие дааж ажиллаж болох ч сүлжээтэй нягт холбоотой хамтран ажиллана.

2.6 Дэд сүлжээний ажиллах дотоод журмыг,түүнийг санаачлагч нар боловсруулах ба шаардлагатай гэж үзвэл зохицуулагч нар хамтран ажиллах болно.

3. Сүлжээний гишүүн, түүний эрх үүрэг

3.1 Гишүүн

3.1.1 Сүлжээний энэхүү дотоод журмыг зөвшөөрч , түүнд элсэх болзлыг хангаж сүлжээнд бүртгэгдсэн хэн бүхнийг сүлжээний гишүүн хэмээн ойлгоно.

3.2 Гишүүдийн эрх

3.2.1 Өөрийн бодол санаагаа аливаа ёс бус үйлд бусдыг уриалан дуудахаас ангид ямарч сэдвээр чөлөөтэй илэрхийлэх.

3.2.2 Сүлжээний тасралтгүй ажиллагаанд түшиглэн биесээ олж нөхөрлөх ажил үйлсийг хамтран бүтээх.

3.2.3 Сүлжээний зорилго чигийг үнэн зөвөөр бусдад сурталчлах.

3.2.4 Сүлжээгээр түүний зорилго чигт эсрэгээр нөлөөлөх мэдээ мэдээлэл бичиж буй бусад гишүүдэд эелдгээр сануулга өгөх. Энэ тохиолдолд хувийн хаягаар нь хандахыг эрхэмлэх.

3.2.5 Сүлжээгээр олж мэдсэнээ чөлөөтэй, шаардлагатай тохиолдолд сүлжээнээс авсан хэмээх тодотголтойгоор нийтийн хүртээл болгох.

3.2.6 Сүлжээнээс сонирхолын дагуу хэсэг бүлгээр нэгдэн дэд сүлжээ байгуулан ажиллуулах

3.2.7 Гишүүн нь хүссэн үедээ зохицүүлагч нарт мэдэгдэн сүлжээнээс хаягаа татаж авах

3.2 Гишүүдийн үүрэг

3.3.1 Сүлжээгээр ирэх мэдээ мэдээллүүдийг анхааралтай уншиж утга агуулгыг бүрэн гүйцэд ойлгохыг хичээх.

3.3.3 Санал зөрүү мэдээ мэдээлэл, нийтлэл шүүмжийн хариуд өөрийн санааг эелдгээр илэрхийлж ямар нэгэн хувийн шинжтэй маргаан мэтгэлцээнийг сүлжээгээр дэлгэрүүлэхгүй байхад хатуу анхаарах.

3.3.4 Бичих зүйлийнхээ агуулгыг и-мэйлийн subject хэсэгт цөөн үгээр товч илэрхийлж занших

3.3.5 Бичсэн зүйлийнхээ төгсгөлд өөрийн нэр, оршин буй газрын нэрээ бичиж занших. Хэрвээ гишүүн хүсвэл түүний жинхэнэ нэр байх aлбагүй.

3.3.7 Гишүүд өөрийн танилцуулгад гарах ямар нэгэн өөрчлөлтийг Бүртгэл буланд өөрсдөө оруулж байх

3.3.8 Өөр бусад гишүүдийн танилцуулгатай холбоотой мэдээг сүлжээний бус этгээдэд тухайн гишүүний зөвшөөрөлгүйгээр дамжуулахгүй байх.

4. Сүлжээний удирдлага

4.1 Сүлжээг санаачлагч, зохицуулагч нараас бүрдсэн зохицуулагч нарын зөвлөл нь сүлжээний өдөр тутмын үйл ажиллагааг гишүүн олны дэмжлэгээр түүний зорилго чигт нийцүүлэн залж жолоодно.

4.2 Сүлжээний зохицуулагч нарыг сүлжээг санаачлагчийн шийдвэрээр томилох ба нэгэнт томилогдсон зохицуулагч нар тэнцүү эрхтэйгээр сүлжээний үйл ажиллагааг зохицуулахад оролцоно.

4.3 Зохицуулагч нарын зөвлөл нь гурваас цөөнгүй хүний бүрэлдэхүүнтэй байх ба хоорондын ажиллагаагаа зөвхөн зохицуулагч нарт нээлттэй байх тусгай цахим сүлжээгээр хэлэлцэж, харилцан солилцсон бүхий л мэдээллийг архивт хадгалж байна. Зохицуулагч нарын үйл ажиллагааны мөрдөх журмыг зохицуулагч нарын зөвлөл хэлэлцэж батална.

4.4 Зохицуулагч нь сүлжээний зорилго, дотоод журамд үл нийцэх үйл ажиллaгаа явуулвал гишүүдийн саналд үндэслэн бусад зохицуулагчдын хамтын хэлцлээр зохицуулагчын үүргээс, шаардлагатай гэж үзвэл сүлжээний гишүүнээс чөлөөлнө.

5. Зохицуулагчийн эрх, үүрэг

5.1 Зохицуулагчийн эрх

5.1.1 Сүлжээг хаана ч хэзээ ч ямар ч түвшинд түүний зорилго, дотоод журамд нийцсэн байхаар бүрэн төлөөлөх онцгой эрхтэй.

5.1.2 Сүлжээний дотоод журмыг сүлжээний тухайн цаг үеийн төлөв байдал, гишүүдийн саналд үндэслэж хэлэлцэн шаардлагатай гэж үзвэл өөрчлөх.

5.1.3 Сүлжээний зорилго, дотоод журамд үл нийцэх мэдээ мэдээллийг удаа дараалан сүлжээгээр илгээж буй гишүүдэд сануулга өгөх, шаардлагатай гэж үзвэл тэднийг бүртгэлээс хасах

5.1.4 Шаардлагатай гэж үзвэл гишүүдтэй хамтран хэлэлцсэнээр сүлжээний үйл ажиллагааг тодорхой хугацаагаар болон бүр мөсөн зогсоох

5.1.5 Шаардлага гарсан үед сүлжээний хаягыг өөрчлөх, засварлах

5.1 Зохицуулагчдын үүрэг

5.2.1 Сүлжээний зорилго, дотоод журамд нийцүүлэн өөр хоорондоо байнгын холбоотой ажиллаж, сүлжээний тасралтгүй үйл ажиллагааг хангахуйцаар зохицуулах

5.2.2 Сүлжээний цахим хуудасны үр өгөөжтэй тасралтгүй үйл ажиллагааг хамтран ажиллагч гишүүдийн оролцоотойгоор хангах

6. Сүлжээнд хориглох зүйлс

6.1 Бусдын үзэл бодлыг мөчид ойлгож, санал зөрөөтэй гишүүдийг дайран доромжлох, басамжлахыг хатуу цээрлэх.

6.2 Тодорхой нэг хүнд чиглэсэн мэдээ мэдээллийг сүлжээгээр цацахгүй байх.

6.3 Сүлжээнд элсэж олон хүнтэй танилцах давуу талаа ашиглан сүлжээний болон гишүүдийн хувийн хаягаар ажил хэргийн бус захидлууд санаатайгаар удаа дараа илгээхгүй байх.

6.4 Сүлжээгээр илгээгдсэн захидлыг бичигчийн зөвшөөрөлгүйгээр бусад хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэлүүдээр хэвлэн түгээхгүй байх

7. Сүлжээтэй хэрхэн харьцах

7.1 Сүлжээнд мэдээ мэдээлэл ирүүлэх

Гишүүн нь санал бодлоо сүлжээний хаягаар ирүүлж нийтэд хүргэнэ.

7.2 Сүлжээнд элсэх

7.2.1 Болзол

Сүлжээнд шинээр элсэгч нар нь энэхүү журмыг хүлээн зөвшөөрч дараах асуултуудад үнэн зөв хариулах. Асуултууд нь заавал хариулах, боломжтой бол хариулах гэж 2 ангилагдах ба тодоор бичигдсэн асуултуудад заавал хариулах.

а. Овог , нэр : б. е-майлийн хаяг в. нууц үг г. Oдоо байгаа улс :
д. Хүйс :
е. Эрдмийн зэрэг цол (эсвэл боловсрол):
ё. Tөрсөн газар :
ж. Tөрсөн он:
з. ж. Mэргэжил :
и. Aжил :
к. Tөгссөн сургууль :
л. Одоогийн сургууль :
м. Сонирхдог зүйл (hobby):
н. Цахим сүлжээг хэрхэн мэдсэн :
о. Цахим сүлжээнд орох зорилго :

7.2.2 Бүртгүүлэх арга

Сүлжээний зорилго, дотоод журмыг хүлээн зөвшөөрсөн түүнд нэгдэхийг хүсэгч нь сүлжээний цахим хуудасны Бүртгэл буланд зочилон энэхүү журмын 7.2.1-д тусгагдсан асуултуудад үнэн зөв хариулснаар сүлжээнд нэгдэнэ.

7.3 Сүлжээнээс гарах

өөрийн е-мэйл хаяг болон нууц үгээ ашиглан сүлжээнээс өөрийгөө чөлөөлнө. Энэ үйлдлээр хаягаа чөлөөлөх боломжгүй болвол сүлжээний зохицуулагч нарт хандан хаягаа чөлөөлүүлж болно

7.4 Сүлжээнд бүртгэгдсэн хаягаа солих

Сүлжээн бүртгэгдсэн хаягаа дэрхи алхамуудыг үндэслэн гүйцэтгэж болно.

7.5 Сүлжээнээс хасагдах

Сүлжээний үндсэн зорилгод үл нийцэх, дотоод журамд хориглохоор заасан заалтуудыг зөрчсөн гишүүн, бусад гишүүд болон зохицуулагч нарын тавих шаардлагыг эс ойшоовоос бүртгэлээс хасагдана.

8. Сүлжээний билэгдэл, тэмдэг болон уриа

Сүлжээ нь өөрийн зорилго чигт нийцэн уриа болон билэгдлийн тэмдэг (эмблем) –тэй байж болно.

 • Бичсэн tamga
 • Үзсэн: 2565

Бүлэг: Бусад

Улсын заан Р.Даваанямын ар гэрт гvн эмгэнэл илэрхийлж байнаЯпоны Сумогийн дэвжээнээ эх орныхоо нэрийг гаргаж амжилттай сайхан барилдаж байгаа Ама Бямбадоржийн аавыг Улсын заан Р.Давааням гэдгийг хүн бүхэн мэднэ.

Харин энэ эрхэм өнгөрсөн долоо хоногт автын осолд орж зуурдаар хорвоогийн мөнх бусыг үзүүлсэн явдал бөхөд элэгтэй Монгол түмнийг голыг харлуулсан явдал боллоо.


Тэрээр өөрийн хүү Улсын начин Д.Лхагвадоржийн хамт Євөрхангай аймгийн нутагт явж байгаад осолд орсон бөгөөд заан маань газар дээрээ нас барж, хүү нь хүнд бэртэж эмнэлэгт хүргэгдсэн таагүй мэдээ ирсэн юм.
Тэрээр олон жил монгол бөхийг хөгжүүлэхэд үнэтэй хувь нэмэр оруулж, наадмын зүлэг ногоон дэвжээгээ уран сайхан барилдаанаараа гайхуулж явсан манай цөөхөн хэдэн зааны нэг байлаа.


Бөхөд хайртай ард түмэн түүнийг улсын заан гэдгээр нь андахгүй. Түүнчлэн Нийслэлийн цагдаагийн хэлтсийн даргын албыг хашиж, төр засагтай олон жил үр бүтээлтэй ажиллаж цагдаагийн хурандаа цолтой эрхэм гэдгийг ч төр түмэн андахгүй.


Бөхөө хайрлан бахархаж ирсэн ард түмэн Р.Давааням зааны олны хайр хүндэтгэлийг хүлээсэн нэр төр, алдар сууг үеийн үед бахархал болгон дуурсаж, үүрд дурсан санаж байх болно. Улсын зааны ар гэр, үр хүүхдүүдэд гүн эмгэнэл илэрхийлж байна.Монголын сумо бөхийн холбоо

 

 • Бичсэн tamga
 • Үзсэн: 3727

Бүлэг: Бусад

Хилийн чанадад суугаа монголчууддаа

МVОХ-ны Ерөнхийлөгч, доктор Д.Загдсүрэн

Сайн байцгаана уу? Сайхан хаваржиж байна уу?

Эргэх цэнхэр дэлхийн өнцөг булан бүрт, хүний нутаг, гүний хошуунд ажиллаж, сурч, амьдарч буй элэг нэгт монгол ахан дүүстээ ил захидал илгээхийн учир:
Энхийн дипломатын үүргийг нэр төртэйгээр гүйцэтгэдэг спорт, олимпизмийн хаялга нөлөө харамгүй их. Үзэл суртал, шашин ном, газар нутгийн маргаанаас дайтаж асан хуучны түүх моодноос гарч, орон орны тамирчид гагцхүү спортын дэвжээнд ариун шударгаар тулалдах боллоо.

Олимпийн наадам, хөлбөмбөгийн ДАШТ шиг хэдэн тэрбум хүний анхаарлыг нэгэн зэрэг татдаг үйл явдал өөр үгүй. Спортыг зүгээр үзээд сонирхоод өнгөрөх биш, хичээллэж эрүүл саруул, төгс төгөлдөр бие бялдартай болох, чөлөөт цагаа зөв боловсон өнгөрөөх олон нэмэгдэл давуу тал буй.
Монголын Үндэсний Олимпийн Хороо 1956 онд байгуулагдаж, 1962 онд ОУОХ-ны их гэр бүлд багтсан. 1964 оноос эхлэн олимпийн наадамд тамирчдаа илгээж, зуны 10, өвлийн 11 наадмын дэвжээнд Монгол Улсын алтан соёмбот далбаа намираад байна.

Монгол орон хүн ам цөөтэй, эдийн засгийн чадамж сул боловч олимпийн наадмаас 15 медаль хүртээд байгаа нь бахдалтай хэрэг.
Энэхүү сайхан уламжлалыг үргэлжлүүлэн олимпийн наадам бүрээс медальтай ирж байх, анхны олимпийн аваргаа төрүүлэхээр монгол хүн бүр хүсэж тэмүүлдэг нь ойлгомжтой.

Нөгөө талаар спортын амжилт нь тухайн улс орны хөгжил дэвшлээс шууд хамаардаг зүй тогтолтой. Монголын төр засаг, пүүс компаниуд спортод шууд нөлөөлөх хэмжээний анхаарал тавьж чадахгүй ч гал алдуулчихалгүй өнөөг хүргэлээ. Єнөөгийн нөхцөл байдал үнэндээ хязгаарлагдмал байгаа учраас янз бүрийн гарц боломжийг бид эрэлхийлсээр байна.

Монголын спортыг өөд татах нэгэн шинэ боломж нь гадаад оронд түр амьдарч буй та бүхэн өөрсдөө, эсвэл үр хүүхэд тань тухайн оронд нь олимпийн төрлийн спортоор хичээллэж, бүрэн хангамжтай шилдэг орчинд нь ур чадвараа өсгөх явдал юм. Ийм тамирчид одоо ч цөөнгүй бий. Уран гулгагч Чинбатын Наранчагаа, усанд сэлэгч Эрдэнэхуягийн Солонго, чөлөөт бөхийн Бадамсайханы Энхтөр, уулын цаначин Отгоны Мишээл нар АНУ-д спортын ур чадвараа үлэмж ахиулаад байна.

Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол ёсоор олимпийн аварга болбол 120 сая (ойролцоогоор 100 мянган ам.доллар), дэлхийн аварга болбол 60 сая төгрөгийн (50 мянган ам.доллар) шагнал хүртээдэг. Энэ шагналын төлөө та зүтгэж болохгүй гэж үү. Та бүхнийг Монголын олимпизм, спортын хөгжилд хувь нэмрээ оруулахыг МҮОХ уриалж байна.

Хэрвээ та дээрх сэдвээр сонирхож мэдээлэл өгөх, асуух зүйл гарваас МҮОХ-той харилцахад саатах зүйлгүй.

Харилцах утас: 91911259, 99114812
Факс: 343541
Е-mail: Энэ и-мэйл хаягийг спамботоос хамгаалсан. Та үзэхийн тулд JavaScript идэвхжүүлэх хэрэгтэй.

 • Бичсэн tamga
 • Үзсэн: 2274

Цахим Өртөө Сүлжээнд элсэх

 • Өртөөний сүлжээнд элсэх

tsahim_urtuuХэрэв та Монгол Туургатны Цахим Өртөө Сүлжээнд элсэхийг хүсвэл: http://groups.google.com/group/tsahim-urtuu-suljee хаягаар зочилж маш хялбархан бүртгүүлж болно. Та Гүүгл суурьт энэхүү сүлжээнд имэйлээ бүртгүүлснээр манай сүлжээний гишүүн болно.

 

Image Temp

Энэ хуудас нь Цахим Өртөө сүлжээний нийт гишүүдийн хамтын бүтээл байх бөгөөд ажил хэргийн санал болгоныг вэбийн хамтлаг тухай бүр нь тусган энэ хуудсанд оруулж байх болно. Хамтран ажиллаж буй, ажиллахаар зэхэж буй таньд баярлалаа.

Newsletter